Stavebná činnosť

Vykonávame montáže plastových okien, dverí, žalúzií a sieťok proti hmyzu

V súčasnej dobe sa dosť často diskutuje o možnostiach úspor energií a znižovania celkových nákladov na bývanie. Jednou z možností, ako znížiť hlavne v zimnom období náklady na vykurovanie, je výmena starých okien za nové, moderné a kvalitné plastové okná. Totiž cez nekvalitné, nekvalitne namontované alebo staré okná dochádza k veľkému úniku tepla a teda aj k "vyhadzovaniu" vašich peňazí von oknom. Nehovoriac o tom, že cez zlé utesnené okná vám preniká do interiéru nadmerný hluk a prach.

Čo je však podstatné pri všetkých oknách, sú tepelné mosty. Pri zle prevedenej montáži sú aj "super skvelé" okná nanič, ak je montáž prevedená neodborne. Tu totiž vznikajú okamžite alebo po nejakom časovom období chyby, ktoré vyplývajú z technológie montáže. Stavebná norma nám totiž predpisuje minimálne povrchové teploty z hľadiska vnútornej povrchovej kondenzácie a možnosti vzniku a rastu plesní. Plesne totiž vznikajú na povrchu v miestach alebo v ich okolí, kde relatívna vlhkosť je na úrovni 80% a viac.

Obrázky nižšie sú nasnímané termokamerou FLUKE TI 55FT-20.

                   
Z uvedených obrázkov je zrejma najčastejšia chyba a to absencia tesniaceho systému montážnej špáry.

 

Systém montáže okrem iného predpokladá inštaláciu špárovej pásky na prechodové miesto medzi rám a ostenie. Montáž pásky sa vykonáva ako z vnútornej, tak aj z vonkajšej strany. Šírka pásky sa volí adekvátne podľa veľkosti šírky montážnej špáry. Z interiérovej strany sa montuje parozábranná a z vonkajšej strany paropriepustná špárová páska. Keďže takáto montáž je z časového ale aj finančného hľadiska náročnejšia, často sa v praxi táto technológia montáže montážnikmi nedodržiava.

Inštalácia okenných a dverných výplní má zásadný význam na funkčnú a úžitkovú hodnotu celej výplňovej konštrukcie. Zle vykonaná montáž má veľký vplyv na únik tepelnej energie, na kondenzáciu vzdušnej vlhkosti na povrchu alebo vo vnútri spoja. Tieto faktory okrem iného zásadne ovplyvnia životnosť celého konštrukčného celku, predovšetkým u drevených okien. Je teda nevyhnutné, aby investor trval na správne prevedenej inštalácii okien. Jedine takto je možné dosiahnúť bezproblémovú a dlhodobú funkčnosť týchto konštrukčných celkov.