Plazmové rezačky

Plazmové rezačky umožňojú rezať všetky elektricky vodivé materiály, čo je veľká výhoda oproti rezaniu materiálu kyslíkovo-acetylénovou súpravou. Princíp je založený na vyfukovaní stlačeného vzduchu veľkou rýchlosťou cez hubicu zároveň s elektrickým oblúkom. Vzniká tzv. plazmový oblúk s vysokou teplotou koncentrovanou do malého prierezu, ktorý veľmi ľahko natavuje rezaný materiál. Zapálenie rezacieho oblúka zabezpečuje primárny oblúk horáka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponúkame Vám tieto Plazmové rezacie zdroje. Katalóg si pozriete kliknutím na príslušnú značku.