Zváračky TIG

Zváracie zdroje TIG, alebo zváranie v ochrannej atmosfére ochranného plynu neodtavujúcou sa wolfrámovou elektródou a zváraným dielcom. Elektróda, prídavný materiál , zvarový kov a okolie zvaru je chránené voči atmosférickému kyslíku a dusíku inertným plynom, zvyčajne argónom. TIG znamená (Tungsten Inert Gas). Niekedy sa táto metóda ešte označuje ako GTAW alebo  WIG.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponúkame Vám tieto TIG-ové zváracie zdroje. Katalóg si pozriete kliknutím na príslušnú značku.